Tablica Nr 1

Stary Testament

1.RAJ

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami (Rdz 1,1-2).

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?” Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski (Rdz 3,1. 6-7). Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia (Rdz 3, 23-24).

Biblijny opis stworzenia ukazuje nam prawdę, iż Bóg uczynił wszystko z niczego. W Piśmie Świętym nie ma żadnej wzmianki o elementach istniejących przed działaniem demiurga. W swoim dziele stwórczym Bóg przechodził od istot mniej doskonałych do bardziej doskonałych. Człowiek został umieszczony w raju, jako ukoronowanie całego stworzenia. Biblijny raj jawi się jako cudowna harmonia i relacja z Bogiem – to stan szczęśliwości, „złoty wiek”. Cudowny ogród rajski był darem Boga dla ludzi i jednocześnie zadaniem. W ogrodzie Bóg umieścił Adama i Ewę dając im polecenie, aby nie zrywali owocu z drzewa zakazanego. W ogrodzie pojawiła się postać szatana- istoty duchowej, posiadającej rozum. Szatan, posługujący się doskonałą znajomością psychologii, w umiejętny sposób nakłaniał do spożycia owocu z drzewa zakazanego. Warto podkreślić, że Szatan nie skłaniał wprost do popełnienia zła, ale negował rzeczywistość kary, wskazywał jednocześnie na korzyści jakie by z tego wynikły.

Zerwanie owocu z drzewa zakazanego stało się zasiewem zniszczenia. Człowiek zaczął szukać własnej autonomii, niezależności moralnej, zbuntował się przeciw przymierzu, które mu Bóg oferował. Warto zwrócić uwagę, że nieposłuszeństwo człowieka sprawiło, że człowiek utracił wiele darów otrzymanych z rąk Boga, ale Bóg nie zmienił swej wielkiej miłości ku niemu. Utrata raju doprowadziła do wygnania, Bóg zamknął przed człowiekiem raj, w którym rosło drzewo życia- symbol nieśmiertelności. Postawiwszy w bramie archaniołów strzegących „drogi do drzewa życia” wypędził w ten sposób człowieka z raju. Zepsucie i degradacja moralna człowieka doprowadziły do potopu (tabliczka nr. 2).

CIEKAWOSTKA: Po prawej stronie, przy wejściu do ogrodów rośnie jabłoń, ponieważ właśnie to drzewo jest przedstawiane w naszej kulturze jako drzewo zakazane. Kiedy Adam i Ewa złamali zakaz Boży, poczuli że są nadzy i okryli się gałązkami figowymi (dlatego przy wejściu po lewej stronie widoczna jest figa pospolita).

MOTTO: „Czy nie byłoby to dziwne, gdyby pozbawiony wszelkiego sensu i celu wszechświat przez przypadek stworzyli ludzie, tak obsesyjnie poszukujący sensu?” (Sir John Templeton, The Humple Approach: Scientists Discover God)