Tablica Nr 9

9.PLAGI EGIPSKIE

10 plag egipskich: krew zamiast wody (Wj 7,19-210; żaby (Wj 8,1-10); komary (Wj 8,12-15); muchy (Wj 8,17-20); choroba bydła (Wj 9,3-7); pryszcze i wrzody (Wj 9,8-10); grad (Wj 9,22-32); szarańcza (Wj 10,12-20); ciemność (Wj 10,21-23); śmierć pierworodnych synów (Wj 12,29-30)

Bóg znał zatwardziałość faraona i wiedział, że tak po prostu nie pozwoli Izraelitom opuścić swojego kraju. Egipcjanie nie chcieli stracić taniej siły roboczej. Pan Bóg postanowił dopomóc Hebrajczykom i zesłał na lud egipski 10 plag (Biblia nazywa je cudami lub znakami). Seria wydarzeń pełnych nieszczęść złamała faraona, dopiero przy ostatniej, dziesiątej pladze faraon poddał się, kiedy Bóg wytracił wszystkich pierworodnych Egipcjan. Ominął w swej zagładzie domostwa Izraelitów, które naznaczone były krwią baranka. Od tego wydarzenia obchodzone jest żydowskie święto Paschy.

CIEKAWOSTKA: Uprawy widoczne przy tej tabliczce nawiązują do trudnej podróży po pustyni, kiedy Izraelici, zmęczeni wędrówką i głodni szemrali przeciw Bogu: „Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek” (Lb 11,5).