Tablica Nr 60

60.LIST JUDY

Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, 18 gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy którzy będą postępowali według własnych pożądliwości. 20 Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie 21 i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. 24 Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały, 25 jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen (Jud 1,17-35).

List Judy stanowi świadectwo walki o czystość wiary i obyczajów. W obliczu wielu niebezpieczeństw zagrażających wierze, Juda pisze list, aby ustrzec wiary chrześcijan. Upomina ich, aby byli czujni, aby trwali w wierze i przestrzegali przykazań. Autor ostrzega przed ludźmi bezbożnymi, aby wystrzegali się głoszonych przez nich nauk.

Ciekawostka: Juda Tadeusz określany jest często mianem „patrona spraw beznadziejnych”. Apostoł dokonał licznych, cudownych uzdrowień, m.in. uzdrowił władcę Edessy, poprzez dotknięcie go obrazem Chrystusa, dlatego zwracano się do niego o pomoc w trudnych sprawach.