Klepisko/ młócenie i czyszczenie zboża

Arauna rzekł: „Po co przychodzi pan mój, król, do swego sługi?” Dawid odpowiedział: „Nabyć od ciebie klepisko, zbudować ołtarz Panu, aby powstrzymać zarazę grasującą wśród ludu”. 22 Arauna odpowiedział Dawidowi: „Pan mój, król, może wziąć je i złożyć ofiarę ze wszystkiego, co wyda mu się słuszne: oto woły na całopalenie, sanie młockarskie i jarzmo z wołów jako drwa”(2 Sm 24,21-22).

Zaprawdę, czarnuszki nie młócą saniami młockarskimi ani po kminie nie przetaczają walca młockarskiego wozu, ale bijakiem wybija się czarnuszkę, a kminek cepami. 28 Zboże mogłoby ulec zmiażdżeniu; ale nie bez końca młóci je młockarz. Gdy przetoczy koło swego wozu młockarskiego wraz z zaprzęgiem, nie zmiażdży go. 29 To również pochodzi od Pana Zastępów, który przedziwny okazał się w radzie, niezmierzony w mądrości (Iz 28,27-29).

————

Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.12 Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym” (Mt 3,11-12).

Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy.28 Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach.29 Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec:30 abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.31 Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę;32 ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci (Łk 22,25-32).

W dolinie Jordanu jęczmień zbierano w maju i w kwietniu, zaś pszenicę trochę później. Następnie snopki źdźbła przewożono na osłach lub wozami na klepisko. Klepisko był płaskim terenem o twardym podłożu na którym rozkładano snopy i młócono przejeżdżając po nich saniami mocarskimi. Następnie widłami podrzucano je przy wietrze, przy czym wiatr porywał lekkie plewy, a słoma i ziarno opadały na klepisko. Nie bez powodu klepiska budowano na wzgórzach, ponieważ podmuchy wiatru ułatwiały selekcję płodów rolnych od plew. Słoma stanowiła paszę dla zwierząt, z kolei ziarna zbierane były do worków.