Tablica Nr 48

48.ALFA

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący (Ap 1,8).

Określenie „Jam jest Alfa i Omega” wskazuje na wszechmocnego Boga Jahwe, która wszystko wypełnia. Pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu zostały użyte trzykrotnie w Apokalipsie. Zwrot ten kryje w sobie przekaz: „Jam jest Pierwszy i Ostatni” a także „Jam jest początek i koniec”.