Ezechiel – zapowiedź zbawienia

A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo” (Ez 47,12).

Prorok Ezechiel wskazuje na ożywczą wodę wypływającą ze świątyni, płynącą aż do Morza Martwego. Woda ta niesie ze sobą życie, wszystko przy niej rozkwita i nawet zasolone, martwe morze zapełnia się rybami. To swoista metafora życiodajnej mocy Boga, iż wszystko co pochodzi od Boga (co płynie ze świątyni) rodzi życie, ma moc uzdrawiania. To Bóg daje nam życie i wszystko co do życia potrzebne. Źródłem wody jest świątynia – miejsce Najwyższego – łatwo więc dostrzec tutaj zapowiedź dotyczącą zbawienia i odkupienia człowieka. Jezus jest świątynią Boga Żywego i tak jak ze świątyni wypływała ożywiająca woda, tak z przebitego boku Jezusa wypłynęła woda i krew, przynosząc odkupienie.