Tablica Nr 33

33.GRÓB I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA

Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposoby grzebania (J 19, 38-40).

Józef z Arymatei, który zabrał ciało Jezusa z grobu, był człowiekiem wpływowym i poważanym. Należał do sympatyków Jezusa, ukrywał ten fakt przed Radą Najwyższą. Mimo tego, udał się odważnie do Piłata z prośbą o wydanie ciała Jezusa. Ten zgodził się bez większych trudności. Żydzi przywiązywali wielką uwagę do obrzędów związanych z pogrzebem. Obmyto i namaszczono Jezusa mirrą i aloesem oraz obwiązano Go w płótna, zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebania.

  1. GRÓB I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem , lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu (J 20, 1-7).

Po lewej stronie widoczny jest grób. Od grobu odsunięty jest kamień, a w środku leżą tylko płótna, które okrywały Ciało Jezusa. Nad grobem przy pomocy rzeźby przedstawiono zmartwychwstałego Jezusa.

Po śmierci Jezusa przywódcy żydowscy z obawy przed wykradnięciem Jego ciała poprosili namiestnika o postawienie straży przy grobie. Jednocześnie żołnierze umieścili na grobie oficjalną pieczęć rzymską. Istnieje wiele teorii, które próbują podważyć autentyczność zmartwychwstania, podkreślają tzw. teorię oszustwa czy pozornej śmierci.

Dowody świadczące o prawdziwości i autentyczności zmartwychwstania:

  • Pusty grób
  • Chrystofanie: (objawienia się Chrystusa w Ciele Uwielbionym po zmartwychwstaniu): Jezus był widziany przez setki ludzi, którzy jeszcze po zmartwychwstaniu rozmawiali z Nim, jedli, słuchali Jego pouczeń. Jezus pozwolił dotknąć swoich ran.
  • Odkrycie pustego grobu przez kobiety: księgi Nowego Testamentu podkreślają jednoznacznie, iż pierwszymi świadkami zmartwychwstania były kobiety. Trzeba w tym miejscu nadmienić, iż w środowisku żydowsko- palestyńskim kobiety uchodziły za istoty mało wiarygodne. Gdyby Ewangeliści chcieli zmyślać, to z pewnością nie pisaliby, że kobiety odkryły grób jako pierwsze, to z pewnością poddałoby wielkim wątpliwościom ich pisma.
  • Prześladowania chrześcijan: po Wniebowstąpieniu Jezusa rozpoczęły się prześladowania chrześcijan w imię Jezusa. Naoczni świadkowie oddawali swoje życie za Niego, poddawali się strasznym torturom.
  • Świadectwa Ewangelistów o tym, jak Jezus przyszedł do pomieszczenia przez zamknięte drzwi (por. J 20,26).

CIEKAWOSTKA: Wielu naukowców nie wierzących w zmartwychwstanie odwołuje się do hipotezy, iż uczniowie wykradli ciało Jezusa. Czy byłoby to możliwe? Z pewnością byłoby to niezwykle trudne, gdyż naruszenie rzymskich pieczęci, jak też opuszczenie straży przez rzymskich żołnierzy było karane śmiercią. Uczniowie musieliby wpierw pokonać doświadczonych żołnierzy rzymskich, stojących na straży, a następnie musieliby złamać pieczęć rzymską, a do tego wszystkiego musieliby przesunąć co najmniej dwutonowy głaz zamykający wejście do grobu.

Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci. Uczennice Jezusa, Maria Magdalena i Maria, przyszły niedzielnego poranka do grobu i zostały odsunięty kamień a na nim siedzącego Anioła. Maria Magdalena pobiegła oznajmić wszystkim wielką prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa.  Ponadto, zanim Jezus wstąpił do nieba, wielokrotnie ukazywał się Apostołom i przebywał z nimi. Kolejne tabliczki przedstawiają chrystofanie (objawienia się Chrystusa w Ciele Uwielbionym po zmartwychwstaniu).