Tablica Nr 21

21.POST NA PUSTYNI I KUSZENIE JEZUSA

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni 2 czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. 3 Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”. 4 Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek”. 5 Wówczas wyprowadził Go w górę 6 i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego. 7 Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. 8 Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. 9 Zaprowadził Go też do Jerozolimy i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół!” 12 Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Łk 4,1-12).

Jezus oddalił się na tereny pustynne, aby przygotować się na czekającą Go misję. Tam pościł i tam był kuszony przez diabła przez czterdzieści dni. Pokusy są naturalnymi próbami, przez które wszyscy musimy przejść, bowiem poprzez siłę i moc oparcia się pokusom możemy tym samym rozwijać swoje człowieczeństwo i udoskonalać je. Jezus, przyjmując ludzką naturę, wziął też na siebie możliwość bycia kuszonym. Tak jak każdy z nas, Jezus jest „poddany próbie pod każdym względem podobnie [jak my] z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,15).

Oto pokusy, którym Jezus musiał się oprzeć:

  • „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”- JEZUS: NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK, ALE KAŻDYM SŁOWEM, KTÓRE POCHODZI Z UST BOŻYCH.
  • „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, być przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”- JEZUS: ALE NAPISANE JEST TAKŻE: NIE BĘDZIESZ WYSTAWIAŁ NA PRÓBĘ PANA, BOGA SWEGO.
  • „Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”- JEZUS: PANU BOGU SWEMU, BĘDZIESZ ODDAWAŁ POKŁON I JEMU SAMEMU SŁUŻYĆ BĘDZIESZ
  1. Ciekawostka: Góra Kuszenia zwana jest inaczej Górą Kwarantanny. Jej zabudowania są zawieszone w wielkiej półce skalnej, a w nich znajduje się klasztor Qarantal (klasztor Kwarantanny).