Zagubiona owca

Opowiedział im następującą przypowieść: 4 „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? 5 A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona 6 i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. 7 Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia (Łk 15,3-7).

Jezus opowiada przypowieść o zagubionej owcy w odpowiedzi na oburzenie faryzeuszów, którzy krytykowali Jego wspólne posiłki z celnikami i grzesznikami. W ówczesnych czasach pasterstwo  było popularnym zajęciem i nie bez powodu Jezus posłużył się właśnie tym obrazem. Niejednokrotnie zdarzało się podczas pasienia, że owieczka zaplątała się w ciernie lub wpadła w szczelinę skalną. Jezus podkreśla szczególną troskę pasterza o każdą ze swych owiec z osobna. Gdy jedna zaginie, pozostawia całe swoje stado w bezpiecznym miejscu i rusza w poszukiwaniach. Bóg troszczy się o każdego z nas i nikogo nie spisuje na straty. Cieszy się z każdego nawróconego grzesznika, niezależnie od tego, kim jest. Troszczy się o to co małe, słabe, zagubione, cierpiące. Jezus pragnie przebaczenia, a nie zemsty, dobry pasterz nie chce śmierci owcy, która należy do jego owczarni, lecz pragnie, aby wzrastała pośród swego stada. Bóg odczuwa ogromną radość w chwili nawrócenia grzesznika, dlatego „w niebie będzie większa radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”, oni bowiem są bezpieczni w swoim stadzie, a grzesznik był na granicy zatracenia.

Motto:Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca” (J 10, 11-18).