Tablica Nr 63

63.NOWA JEROZOLIMA

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: „Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „BOGIEM Z NIMI”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”. I rzekł Zasiadający na tronie: „Oto czynię wszystko nowe”. I mówi: „Napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe”. I rzekł mi: „Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. (Ap 21, 1-6).

I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. 2 Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa służą do leczenia narodów (Ap 22,1-2).

A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym – które są opisane w tej księdze. 20 Mówi Ten, który o tym świadczy: „Zaiste, przyjdę niebawem”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu! 21Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi! (Ap 22,19-21).

Niebiańskie Jeruzalem przedstawione jest w Apokalipsie św. Jana. Jest to Święte Miasto znajdujące się już teraz w niebie, przeznaczone dla zbawionych, przybytek Boga z ludźmi. Budowla ma kształt idealnego kwadratu, który wskazuje na jej doskonałość i trwałość. Jej fundament stanowi dwanaście stopni, jako fundament dwunastu Apostołów Kościoła. Budowlę otacza również dwanaście bram otwartych na cztery strony świata (trzy bramy z każdej strony). Nie są one nigdy zamknięte, bowiem każdy z nas jest wybrańcem Boga, każdy z nas jest stworzony do życia w społeczności Bożej. Bramy te symbolizują nam, że nie ważne jest skąd przyszliśmy i dokąd idziemy, Pismo Święte jest dla wszystkich ludzi: dla wierzących i niewierzących. Bramy zdobione są perłami, ponieważ perła jest symbolem wartości niematerialnej, a więc „coś, do czego się dąży”. W środku znajduje się tron Baranka spod którego wypływa „woda życia”, która jest kryształowo czysta. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką rośnie drzewo życia, które rodzi dwanaście owoców. Ujawnia się tutaj również osoba Trójcy Świętej: tron symbolizuje samego Boga Ojca, Baranek ukazuje osobę Jezusa Chrystusa, a „woda życia” jest symbolem Ducha Świętego. Wizja Niebieskiego Jeruzalem odkrywa przed nami rzeczywistość ludzi zbawionych, uczestników boskiej chwały, to cel każdego ziemskiego pielgrzyma.