Tablica Nr 31

31.OSTATNIA WIECZERZA

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: „Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?” On odrzekł: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi”. Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie ja, Panie?” On zaś odpowiedział: „Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi” (Mt 26, 17-24).

Ostatnia Wieczerza, była to wieczerza paschalna Jezusa z Apostołami w przeddzień Jego śmierci. Jezus, wiedząc co Go czeka, wezwał w czwartkowe południe do siebie Piotra i Jana, aby przygotowali Paschę.  Tam Jezus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. Moment ten stanowi samo centrum tajemnicy paschalnej. Ustanowiona Eucharystia jest nie tylko pamiątką, ale przede wszystkim uobecnieniem i urzeczywistnieniem odkupieńczego czynu Chrystusa- zbawczej ofiary Krzyża, jest znakiem Jego największej miłości.

Ostatnią Wieczerzę symbolizuje w naszym ogrodzie stół i dwanaście kamieni ułożonych wokół niego. Kamień największy, znajdujący się na środku stołu symbolizuje Pana Jezusa, z kolei kamień leżący z boku symbolizuje Judasza- tego, który zdradził.

Kapłani Jerozolimscy byli zaniepokojeni faktem nauczania i obecności Jezusa, obawiali się o swoją władzę, dlatego chcieli Go zabić. Wykorzystali do tego jednego z uczniów, Judasza Iskariotę, który współpracując z kapłanami, wydał swojego Pana za niewielką sumę pieniędzy.