Jezus Dobry Pasterz

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. 2 Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 3 Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. 4 A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. 5 Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”. 6 Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. 7 Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec” (J 10,1-7).

Alegoria Jezusa jako Dobrego Pasterza pojawia się po raz kolejny w Ewangelii św. Jana. Pasterz pozostaje w dobrej relacji ze swoimi owcami, tym co odróżnia go od rozbójników i złodziei jest prawda, iż poświęca swoje życie za owce. Jezus w swojej przypowieści przestrzega nas przed fałszywymi pasterzami, przed tymi, którzy chcą wykraść owce z Jego trzody. To Jezus jest prawdziwym pasterzem, bowiem Jemu odźwierny otwiera drzwi (to znaczy że pasterz jest powszechnie znany, więc odźwierny wpuszcza go do środka), to On wchodzi przez bramę oficjalnym wejściem, co znaczy że jest domownikiem, nie musi się zakradać, próbować przejść przez tajemne zakątki. W nawiązaniu do tego, nie można być członkiem Kościoła pomijając osobę Jezusa. Owce znają głos swojego pasterza i podążają za nim. To my jesteśmy odźwiernymi, to my decydujemy o tym, czy wpuścimy Jezusa do naszego życia. Dobry Pasterz pozostaje w serdecznych relacjach ze swoimi owcami, otacza je troską, życzliwością, miłością, daje poczucie bezpieczeństwa.

Jezus sam jest bramą owiec: „Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko” (10,9)., ponadto podkreśla: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6). Jezus jest Pasterzem powszechnym, który oddał dobrowolnie swoje życie za owce, aby miały je w obfitości: Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 8-10).