Tablica Nr 36

36.SPOTKANIE Z APOSTOŁAMI BEZ TOMASZA

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” 20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 21 A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. 22 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! 23 Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,19-23).

Pierwszą osobą, która widziała Jezusa po zmartwychwstaniu była Maria Magdalena. Później rozpoczęły się kolejne chrystofanie- objawienia się Chrystusa w Ciele Uwielbionym. Jezus przyszedł do Apostołów pomimo zamkniętych drzwi i powitał ich słowami: „Pokój wam”, stanął przed nimi żywy, prawdziwy, oni jednak odczuli lęk. Jezus pokazał wszystkim swoje poranione ręce i nogi pragnąc rozwiać ich wszelkie wątpliwości. Jednocześnie napełnił uczniów Duchem Świętym, aby odtąd tworzyli jedno ciało, by wszyscy mogli służyć sobie nawzajem w miłości. Dar Ducha Świętego pozwala nam na pełne uczestnictwo w życiu Boga. Jezus tworzy w ten sposób zupełnie nową rzeczywistość miłości, która wyraża się przede wszystkim w przebaczeniu. Słowa te odnoszą się nie tylko do ustanowionego sakramentu pokuty i pojednania, lecz dotykają także wzajemnego, braterskiego przebaczenia.