Tablica Nr 26

26.PRZEBACZENIE

Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” 22 Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,21-22).

Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu! I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu! (Łk 17, 3-4).

Fragment ten opisuje dialog Piotra z Jezusem. Piotr zapytał Jezusa: „Panie, ile razy mam przebaczać, czy aż siedem”? Jezus odpowiedział mu, że nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem, to znaczy zawsze, co w głębszym rozumieniu znaczy, że trzeba przebaczyć za każdym razem, kiedy ktoś zawini względem nas. Liczba siedemdziesiąt siedem w Piśmie Świętym stanowi liczbę doskonałą, pełną.

Ciekawostka: Przebaczenie jest procesem psychologicznym wymagającym ogromnego samozaparcia i wiary. Należy podkreślić i pamiętać, że przebaczenie jest przede wszystkim dla człowieka przebaczającego, nie tyle dla krzywdziciela. Przebaczenie pozwala osiągnąć pokój serca i umysłu, tylko dzięki temu możemy żyć szczęśliwie.

Motto: „Przebaczenie jest mocą miłości, nie zaś słabością” Jan Paweł II.

„Jedyną drogą do pokoju jest przebaczenie. Przyjęcie i ofiarowanie przebaczenia umożliwia nadanie nowej jakości relacjom między ludźmi, przerywa spiralę nienawiści i zemsty, kruszy kajdany zła krępujące serca przeciwników. Dla krajów dążących do pojednania i dla wszystkich, którzy pragną pokojowego współistnienia ludzi i narodów, nie ma innej drogi niż przebaczenie – przyjęte i darowane. Jakież bogactwo zbawiennych pouczeń znajdujemy w słowach Chrystusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,44-45)! Miłość do tych, którzy nas skrzywdzili, rozbroi przeciwnika i może przemienić nawet pole bitwy w miejsce solidarnej współpracy” Jan Paweł II