Tablica Nr 2

2. NOE

A potop trwał na ziemi czterdzieści dni i wody wezbrały, i podniosły arkę ponad ziemię (Rdz 7,17).

A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno arki, które przedtem uczynił, 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wyschła woda na ziemi. 8 Potem wypuścił z arki gołębicę, aby się przekonać, czy ustąpiły wody z powierzchni ziemi. 9 Gołębica, nie znalazłszy miejsca, gdzie by mogła usiąść, wróciła do arki, bo jeszcze była woda na całej powierzchni ziemi; Noe, wyciągnąwszy rękę, schwytał ją i zabrał do arki. 10 Przeczekawszy zaś jeszcze siedem dni, znów wypuścił z arki gołębicę 11 i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła (Rdz 8,6-11).

Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę (Rdz 9,20).

Po wydarzeniu w raju człowiek stał się przeciwnikiem Boga. Jedynie patriarcha Noe odbiegał swoją postawą od innych. Bóg ‘zasmucony’ grzesznością ludzi postanowił zesłać na świat potop, jako karę za ich czyny, lecz Noego postanowił zachować przy życiu. Nakazał wybudować mu arkę, aby ocalić jego rodzinę oraz poszczególne gatunki zwierząt.

Autor natchniony używa w tym fragmencie antropomorfizmów, podkreślając zasmucenie Boga. Bóg był zaskoczony postawą ludzi, można odnieść wrażenie, że Bóg nie jest wszechwiedzący, dodatkowo przeżywa rozczarowanie. Jednak autor z pewnością nie miał na celu degradacji Boga, lecz ukazuje w ten sposób niezwykłe zainteresowanie człowiekiem ze strony samego Jahwe. Potop jawi się nie tylko jako kara za grzechy ludzkości, lecz jako chęć oczyszczenia świata z grzechu.

Potop trwał czterdzieści dni. W czasie jego trwania, Noe wypuścił z arki gołębicę, aby sprawdzić czy poziom wód opadł. Powróciła ona po pewnym czasie ze świeżym listkiem z drzewa oliwnego, co świadczyło o tym, że wody potopu już ustały i można opuścić arkę.

Gołębica ukazuje się w naszych ogrodach jako zwiastun dobrej nowiny. To właśnie przez Noego odrodziła się nowa przyjaźń z Bogiem.

Ciekawostka: Księga Rodzaju podkreśla również, iż pierwszą winnicę zasadził Noe, dlatego przy tej postaci można zobaczyć winorośl, która w swym zamiarze ma przypominać budowę arki.