Tablica Nr 51

51.LISTY APOSTOLSKIE

Głosząc Dobrą Nowinę Apostoł posyłał do wspólnot listy. Najstarsze pisma św. Pawła to Listy do Tesaloniczan. Kolejne to listy do Galatów, Filipian, pisma do Koryntian, List do Rzymian, do Kolosan i Filemona. W kanonie listów Apostoł Pawła wymienia się jeszcze List do Efezjan, pisma do Tymoteusza, Tytusa. W szkole Apostoła Pawła powstał także list do Hebrajczyków…

We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”„ (Dz 20,35).

Św. Paweł jest autorem trzynastu listów do poszczególnych gmin chrześcijańskich. Są one skierowane do konkretnych odbiorców, w głównej mierze św. Paweł pisał do Żydów, co można zauważyć w sposobie pisania. Spośród wszystkich listów Pawłowych wyróżniamy listy ewangeliczne (do Rzymian, Galatów, 1 i 2 list do Koryntian oraz 1 i 2 list do Tesaloniczan), listy więzienne, pisane w czasie pobytu w więzieniu (do Filipian, Efezjan, Kolosan i Filemona), oraz listy pasterskie (do Tytusa oraz 1 i 2 list do Tymoteusza).