Tablica Nr 40

  1. PIOTRZE, CZY MIŁUJESZ MNIE BARDZIEJ…

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje!” 16 I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje!”. 17 Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje! (J 21,15-17).

Pierwsze pytanie Jezusa brzmiało: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci”? Piotr zapewne pamiętał swoje wcześniejsze zapewnienia, jeszcze przed ukrzyżowaniem: „Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Choćby mi przyszło umrzeć z Toba, nie wyprę się Ciebie” (Mt 26, 33.35). Piotr nie jest już tak pewny siebie, przestaje wywyższać siebie i porównywać z innymi, wie bowiem, jak bardzo wcześniej zawiódł Jezusa wypierając się go trzykrotnie.

Nie bez powodu również Jezus pyta trzykrotnie Piotra: „Czy miłujesz mnie”- w ten sposób daje mu szansę, aby zrehabilitować swoje myślenie i postępowanie, daje mu łaskę naprawienia swojego grzechu, ponadto Jezus w ten sposób pragnie pokazać, iż nie ma takiego upadku, z którego człowiek nie mógłby powstać i powrócić do prawdziwego źródła miłości. Jego upadek stał się „błogosławioną winą”. Wcześniejsza niewierność Piotra stała się dla niego doświadczeniem, które jeszcze bardziej przybliżyło go do Pana.

Piotr ma być pasterzem Kościoła, widzialną głową Kościoła, bowiem prawdziwa miłość do Jezusa jest gwarantem prawdziwej miłości do Jego baranków. Dialog ten jednak kończy się trudnymi słowami: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga”. Widoczna jest w tym miejscu zapowiedź śmierci męczeńskiej Piotra.