Nahum – zniszczenie z powodu bałwochwalstwa, niesprawiedliwości i okrucieństwa

Stróże twoi jak szarańcza, a twoi urzędnicy jak mnóstwo koników polnych, które osiadają na murach w czasie zimna; wschodzi słońce, a odlatują, i nie wiadomo, gdzie ich miejsce. 18 Drzemią pasterze twoi, królu asyryjski; zasnęli twoi mocarze – lud twój rozproszył się po górach, i nie ma, kto by go zgromadził (Na 3,17-18).