Tablica Nr 18

18.NARODZENIE JEZUSA

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2,1-7).

Żaden z Ewangelistów nie określił dnia, ani miesiąca narodzin Jezusa. Analizując lata panowania Heroda Wielkiego, czy cezara Augusta Oktawiana, podczas zarządzonego przez niego spisu ludności, można przypuszczać, że Jezus urodził się między 8-6 rokiem p.n.e.

Skąd w takim razie wzięła się data 25 grudnia, jako wielkie święto Narodzenia Pańskiego?

Święto Bożego Narodzenia narodziło się dopiero w IV wieku, po burzliwych prześladowaniach chrześcijan. Dzień 25 grudnia został umownie przyjęty jako Boże Narodzenie. Jest to dzień przesilenia zimowego, który w Cesarstwie Rzymskim obchodzony był jako święto narodzin boga Słońca, dlatego chrześcijanie wybrali ten dzień, aby przeciwstawić się pogańskiemu świętu, które obchodzono zawsze hałaśliwie i nie bez elementów wyuzdania (tzw. Tydzień Saturnalii). Inni, opierając się na przekazach apokryficznych przyjęli jako punkt wyjścia datę Zwiastowania NMP (25 marca), jako datę poczęcia Jezusa, a więc narodzenie powinno mieć miejsce 9 miesięcy później (tj. 25 grudnia).