Tablica Nr 45

45.ETIOPSKI URZĘDNIK I FILIP WYJAŚNIAJĄCY SŁOWO BOŻE

Przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, 28 i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. 29 „Podejdź i przyłącz się do tego wozu!” – powiedział Duch do Filipa. 30 Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. 33 W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi. 35 A Filip wychodząc z tego tekstu Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. …”Oto woda – powiedział dworzanin – cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?” 38 I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go (Dz 8,25-38).

Filip był jednym z siedmiu diakonów Kościoła wybranym przez Apostołów (podobnie jak Szczepan). Kierowany przez Anioła udaje się na drogę z Jerozolimy do Gazy, tam napotyka jadący wóz, a w nim wysokiego urzędnika etiopskiej królowej. Filip przysiada się do wozu i ewangelizuje w duchu prawdy, opowiada Dobrą Nowinę o Jezusie. Pod wpływem słów Filipa urzędnik prosi o chrzest i wyznaje swoją wiarę. Do tej pory Filip chrzcił Żydów czy Samarytan, tym razem przyszło mu ochrzcić człowieka zupełnie innego pochodzenia, innej rasy i kultury- z pewnością było to dla niego wielkim przeżyciem.