Tablica Nr 59

59.LIST JAKUBA

Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, iż tym bardziej surowy czeka nas sąd. 2 Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. 3 Jeżeli przeto zakładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. 4 Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika. 5 Tak samo język, mimo że jest małym członkiem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. 6 Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia (Jk 3,1-6).

Często ciężko jest zapanować nad sferą werbalną, jakże łatwo komentujemy innych: ich osobę i postępowania, przeklinamy, oskarżamy, szydzimy. Bardzo często takiemu zachowaniu towarzyszy brak kontroli nad własnym zachowaniem. Roman Brandstaetter mówił, iż „ludzka natura chętnie znajduje własne oczyszczenie w winie drugiego człowieka”. Św. Jakub zwraca szczególną uwagę na ten problem, bowiem z tych samych ust potrafi wyjść błogosławieństwo, jak i przekleństwo. A kto posiądzie umiejętność panowania nad własnym językiem, ten w rzeczywistości nauczy się panować nad swoją postawą i całym sobą.