Żniwa

Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo.36 Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem(J 4,35-36).

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza (Mt 13,30).

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.2 Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,1-2).

———–

Potem wstała zbierać kłosy. Booz wydał polecenie swoim sługom: „Wolno jej zbierać kłosy nawet między snopami, wy zaś nie czyńcie jej wstrętów. 16 Co więcej, wyrzucajcie dla niej kłosy z pokosu i pozostawiajcie, żeby je mogła zebrać. I nie krzyczcie na nią!” 17 Rut zbierała kłosy na polu aż do wieczora, a gdy wymłóciła kijem to, co zebrała, było około efy jęczmienia (Rt 2,15-17).

Potem ujrzałem: oto biały obłok – a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. 15 I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: „Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi!” (Ap 14,14-15).

Żniwa w biblijnym rozumieniu oznaczają Sąd Ostateczny, stanowią zakończenie pewnego cyklu, epoki, okresu, są końcowym etapem w całej historii zbawienia. W dniu Sądu Ostatecznego nastąpi oddzielenie ludzi sprawiedliwych od nieprawych. Jezus w swoim nauczaniu zabrania zrywania chwastu razem z pszenicą, w ten sposób ukazuje trudną drogę chrześcijanina, w której zło jest tolerowane. Jesteśmy nieustannie poddawani działaniom dwóch siewców. Z jednej strony otacza nas Słowo Boże, a z drugiej strony atakuje nas duchowe lenistwo. Lecz Boży plan pokazuje, że zło ma się stać miejscem objawienia najwyższego dobra. Bóg zniszczy zło ostatecznie na końcu czasów, to będzie czas Jego triumfu, zwycięstwa dobra nad złem, miłości nad nienawiścią.