Tłocznia winogron

I zaczął im mówić w przypowieściach: „Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 2 W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonów winnicy. 3 Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. 4 Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. 5 Posłał jeszcze jednego, tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. 6 Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił: „Uszanują mojego syna”. 7 Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: „To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze”. 8 I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy (Mk 12,1-8).

——-

I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu – ogromnej. 20 I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni, na tysiąc i sześćset stadiów (Ap 14,19-20).

A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga. 16 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW (Ap 19,15-16).

Przypowieść o winnicy ukazuje Boga jako gospodarza świata, który w całej swojej ufności powierzył nam swoją winnicę. To właśnie ukazują dzieje zbawienia, sposób, w jaki Bóg nawiązywał łączność z człowiekiem. Bóg pragnąc urzeczywistnić swój wspaniały plan względem nas, wybrał naród Izraela z nadzieją na obfite plony. Izrael rozumiany jest więc jako symboliczna winnica. Jednak Izrael zawiódł Pana i mimo interwencji w postaci proroków i sędziów, Izraelici zlekceważyli Boga i Jego przykazania. Ostatecznie Bóg zesłał na świat swojego Syna Jednorodzonego, aby nauczył rolników, jak dobrze uprawiać winnicę Pana, jednak musiało się wydarzyć to, co osiągnęło swój punkt kulminacyjny w przypowieści, Jezus został zabity i ukrzyżowany.

Tę bolesną prawdę przekazuje również św. Jan w Apokalipsie w swoim opisie, gdzie winne grono zamieniło się w krew.