Tablica Nr 30

30.WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY

Nazajutrz, wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz „Król izraelski!” A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu. Z początku Jego uczniowie tego nie rozumieli.

Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili. Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wówczas, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych. Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił (J 12, 12-18).

Widoczna jest tutaj największa roślina ogrodowa- palma daktylowa. Symbolizuje ona triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jezus wjeżdżając do Jerozolimy, witany był liśćmi palmowymi, które mieszkańcy słali przed niego. To była częsta praktyka, w ten sposób witano królów izraelskich.

Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzona jest Niedziela Palmowa, z którą związany jest zwyczaj święcenia palm.

Ciekawostka: Palmy palone są w Wielką Sobotę, a powstały popiół wykorzystywany jest w Środę Popielcową następnego roku, kiedy ksiądz znaczy głowy wiernych popiołem.