Tablica Nr 62

62.LISTY 1-2 PIOTRA

Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. 11 Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, 12 gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. 13 Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. 14 Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy – w pokoju (2 P 3,10-14).

Pismo Święte wielokrotnie przywołuje temat Paruzji- powtórnego przyjścia Chrystusa na świat, kiedy nastąpi koniec czasu i historii. Jezus w swoim nauczaniu bardzo często przestrzega przed zwodniczym nauczaniem innych nauczycieli i proroków:  „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ‘Ja jestem’ oraz ‘Nadszedł czas’. Nie chodźcie za nim” (Łk 21,8). Nigdy bowiem nie poznamy dokładnej daty powtórnego przyjścia Jezusa. Na pytania ciekawskich osób o datę końca świata Jezus odpowiada jednoznacznie: „O dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec (Mt 24,36). Św. Paweł w swoim Liście do Tesaloniczan odpowiedział na problemy ówczesnych gmin chrześcijańskich, ludzie bowiem oczekiwali Paruzji jeszcze za ich życia: „W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi” (2 Tes 2,1-3).

Należy jednak pamiętać, iż dla każdego z nas śmierć jest swojego rodzaju końcem świata, bowiem w momencie śmierci spotkamy Jezusa osobiście i wtedy będziemy sądzeni ze swojego życia. Nikt nie zna daty swojej śmierci, dlatego powinniśmy bezustannie czuwać, aby być gotowym na spotkanie z Chrystusem:  „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie… Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodziewanie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie” (Mk 13,33.35-37).