Tablica Nr 29

29.GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.

2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

3 „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5,1-9).

 

Góra Błogosławieństw w Ziemi Świętej położona jest w Galilei w Dolinie Ezdrelon. Jest obfita w roślinność, którą w przeważającej mierze stanowią oleandry czy szałwie.

Góra Błogosławieństw jest miejscem słynnego Kazania na Górze, gdzie Jezus dał nam Osiem Błogosławieństw. Są one streszczeniem całej chrześcijańskiej moralności, stanowią program życia, który zapewnia nam udział w Królestwie Bożym. Życie zgodne z logiką tych drogowskazów z pewnością nie jest łatwe, ale to właśnie one są gwarantem naszego prawdziwego szczęścia. Błogosławieni są szczęśliwi, ponieważ to właśnie ich otacza łaska Boża. Kazanie na Górze nie jest zbiorem nakazów i zakazów, lecz stanowi ono zaproszenie do tego, aby być doskonałym „jak doskonały jest Ojciec nasz niebieski” (por. Mt 5,48). Należy również podkreślić, że nie tylko mamy starać się przestrzegać Dziesięć Bożych Przykazań, ale powinniśmy również starać się czynić uczynki miłosierdzia wobec bliźnich.