Tablica Nr 50

50.PAWEŁ APOSTOŁ

Szaweł, to prawdziwy Izraelita, urodzony w greckim mieście Tars, pochodzący z rodu Beniamina gorliwy Faryzeusz. Nawrócony u bram Damaszku głosił Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Po nawróceniu wyruszył z Damaszku do Arabii, potem zaś przez Damaszek dotarł do Jerozolimy. Jego szczególnie umiłowanym miastem była Antiochia. Z Antiochii wraz z Barnabą i Janem Markiem wyruszył w tzw. pierwszą podróż misyjną – na Cypr, a potem przez góry Taurusu aż po Antiochię Pizydyjską. Kolejna podróż misyjna wiodła przez tereny Syrii, Cylicji, Azji Mniejszej ku dzisiejszej Grecji. Głosił Dobrą Nowinę w Filippi, Tesalonikach, Berei, Atenach, Koryncie, a potem jeszcze w Efezie. Tzw. trzecia podróż misyjna to nade wszystko czas ewangelizowania w Efezie i Koryncie. Niezwykłym czasem było więzienie Pawła w Jerozolimie, Cezarei Nadmorskiej oraz w Rzymie.

Św. Paweł urodził się w Tarsie ok. 8 roku po narodzeniu Chrystusa. Był obywatelem rzymskim, a tym samym posiadał pewne przywileje i wyróżnienia. Chlubił się tym, iż pochodzi z rodu Benjamina, dlatego też otrzymał imię Szaweł (spolszczona wersja od hebrajskiego Saul: króla izraelskiego). Rodzina Szawła wywodziła się z kręgu faryzejskiego, dlatego też został on wychowany w duchu gorliwego przestrzegania Prawa Mojżeszowego. Szaweł ukończył szkołę Gamaliela, tam pogłębiał swoją wiedzę rabinistyczną. Przepojenie faryzejską nadgorliwością powodowało u niego szczerą nienawiść do chrześcijan i chęć zabijania, w imię obrony swojej religii Mojżeszowej. To właśnie Szaweł uczestniczył w ukamienowaniu pierwszego męczennika Kościoła- Szczepana.

Pewnego razu, udając się do Damaszku (ok. 35 roku) został cudownie nawrócony w drodze przez samego Jezusa. Po tym wydarzeniu Apostoł rozpoczął swoją nową erę życia: niestrudzenie ewangelizował, odbył wiele podróży misyjnych, przemierzył obszary Syrii, Grecji, Małej Azji, Macedonii, Italii czy Hiszpanii.

Święty Paweł jest autorem trzynastu listów do gmin chrześcijańskich. Ostatecznie, ok. 67 roku Paweł został ścięty mieczem, poniósł męczeńską śmierć w imię prawdy, którą żarliwie wyznawał i głosił.