Tablica Nr 19

19.GOLGOTA- SŁOWA JEZUSA DO MATKI I JANA

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. 27 Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19,26-27).

Jan był „umiłowanym uczniem” Jezusa. Jezus celowo nie zwraca się do niego wprost po imieniu, ponieważ każdy z nas jest „umiłowanym uczniem” Jezusa. Równocześnie Jezus nazywa Maryję „niewiastą”. W środowisku żydowsko- palestyńskim syn zwracał się do matki tym terminem w sposób bardzo uroczysty. Fragment ten, oprócz faktycznego zawierzenia Maryi Janowi, ma o wiele większe znaczenie. Jezus z krzyża powierza swoją Matkę nam wszystkim, każdemu z nas z osobna. W ten sposób Maryja staje się figurą Kościoła- biologiczne macierzyństwo Maryi przeradza się w macierzyństwo duchowe.