Tablica Nr 43

43.PIERWSZA MOWA PIOTRA

Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. …10 Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. 11 Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego ku ziemi. 12 Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne. 13 „Zabijaj, Piotrze i jedz!” – odezwał się do niego głos. 14 „O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego” – odpowiedział Piotr. 15 A głos znowu po raz drugi do niego: „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił” (Dz 10,9-15).

Przemówił więc do nich: „Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego (Dz 10,28).

Kościół czasów popaschalnych stał w obliczu wielu dylematów. Jednym z wiodących problemów było wrogie nastawienie chrześcijan do pogan jak i do środowiska faryzejskiego. Bowiem wyjście poza granice religijnych przepisów utrwalonych autorytetem samego Mojżesza wydawało się dla ówczesnych chrześcijan niemożliwe. Apostoł Piotr podczas swojej wizji przeżył ogromny dylemat, bowiem otrzymał propozycję spożywania mięsa ze zwierząt nieczystych od samego Jezusa. W przeciwieństwie do środowiska żydowskiego, poganie nie mieli przepisów związanych z podziałem na pokarmy czyste i nieczyste. Odpowiedział im [Jezus]: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste” (Mk 7;18-19).

Ciekawostka: Pierwszy Sobór Kościoła, zwany soborem Jerozolimskim rozstrzygnął problematyczne kwestie dotyczące konieczności przestrzegania prawa przez nawróconych pogan. Zostali oni zwolnieni z obrzezania, ale jednocześnie zostali zobowiązani do przestrzegania innych przepisów. Celem było obustronne ułatwienie wejścia do Kościoła zarówno ortodoksyjnym Żydom jak i poganom.