Tablica Nr 47

47.GOLGOTA- WODA I KREW Z PRZEBITEGO BOKU JEZUSA

Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, 34 tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. 35 Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. 36 Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana (J 19,33-36).

Jeden z przepisów prawa żydowskiego zabraniał pozostawiania skazańców na krzyżu na noc, zwłaszcza kiedy następnego dnia świętowano Szabat, dlatego w nocy należało usunąć trzy ciała osób ukrzyżowanych- Jezusa i dwóch łotrów.

Jezus zmarł na krzyżu jako pierwszy, dlatego nie było potrzeby łamania kości, żołnierze uznali to za zbędny wysiłek. Tortury tej dokonano względem pozostałych dwóch łotrów, którzy żyli dłużej od Jezusa, dlatego złamano im kości maczugami, aby przyspieszyć śmierć. Jednak żołnierze chcąc się upewnić, że Jezus faktycznie nie żyje, przebili Jego bok włócznią, z którego trysnęła krew i woda. Jako że wypłynięcie krwi było rzeczą naturalną, tak wypłynięcie wody było zjawiskiem niezwykłym. Potwierdził je naoczny świadek „A ten, który widział, dał świadectwo i prawdziwe jest świadectwo jego. I wie on, że prawdę mówi, abyście i wy wierzyli”.

Ciekawostka: Owe cudowne wypłynięcie krwi i wody z boku przebitego Jezusa można po części wytłumaczyć naukowo. Bowiem w osierdziu (które otacza serce) znajduje się ciecz, która przy otwarciu ścina się i przemienia w wodę, stąd próba wytłumaczenia wypłynięcia wody z boku Jezusa. Jednak niezaprzeczalny jest fakt, iż woda i krew wypłynęły oddzielnie, a tego w sposób naturalny wyjaśnić się nie da.