Pierwsi Rodzice

I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. 21 Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. 22 Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, 23 mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. 24 Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz 2,20-24).

W Piśmie Świętym odnajdujemy dwa wpisy pochodzące z różnych tradycji (przypomnienie: tradycja jahwistyczna i kapłańska), które dotyczą stworzenia człowieka. I tak jak pierwszy opis dotyczący stworzenia mężczyzny i niewiasty na podobieństwo Boże wskazuje na równą godność jednego i drugiego stworzenia, tak drugi opis stanowi symboliczne wskazanie na małżeństwo. Bóg uśpił Adama, po czym wyjął mu żebro, przekształcił je i stworzył kobietę, co wskazuje na ich równość, godność, obydwoje posiadają taką samą naturę. Opis stworzenia podkreśla zasadniczą prawdę, iż zarówno mężczyzna jak i kobieta pochodzą od Boga.