Tablica Nr 17

NOWY TESTAMENT:

 

17.PROROCTWA MESJAŃSKIE I RODOWÓD JEZUSA

I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. 2 I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. 3 Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; 4 raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. 5 Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. 6 Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku (Iz 11,1-10).

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności (Mi 5,1).

Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” (J 7,42).

Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy (Za 9,9).

Rodowód Jezusa został przedstawiony na białej gwieździe utkanej z kamieni. Słupki znajdujące się w gwieździe przedstawiają 76 przodków Jezusa- całą genealogię opisaną w Ewangelii św. Mateusza (Mt 1,1-20).

W Nowym Testamencie dostrzegamy dwa opisy genealogii Jezusa (spisane przez Ewangelistów Mateusza i Łukasza). Żydzi od zawsze przypisywali genealogiom duże znaczenie, tworzyli tzw. katalogi swoich przodków, jednak podwójny opis rodowodu Jezusa zawarty w Nowym Testamencie wskazuje na Jego autentyczność i historyczność, Ewangeliści wiernie przedstawili przodków Jezusa, aby nie był On traktowany jako postać mityczna, fikcyjna czy nieautentyczna.

Ciekawostka: W owych opisach genealogii Jezusa występują pewne rozbieżności. Wiemy, iż autorzy tworzyli testy niezależnie od siebie, a więc nie ma w nich dublowanych treści. W Ewangeliach mamy do czynienia z dwoma różnymi genealogiami, z których jedna ma dotyczyć Józefa, a druga Maryi. Zarówno Mateusz jak i Łukasz są natomiast zgodni co do pochodzenia Jezusa z rodu Dawida. Warto również podkreślić, że treści odnoszące się do genealogii nie są wyłącznie historyczną relacją, lecz są próbą odpowiedzi na pytanie, kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus.