Tablica Nr 22

22.POWOŁANIE APOSTOŁÓW

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą (Łk 6,12-16).

Publicznej działalności Jezusa towarzyszyło wiele osób, ale spośród rzeszy tłumów Jezus wybrał tylko dwunastu mężczyzn, którzy mieli stać się kontynuatorami Jego nadprzyrodzonej misji. Jezus wybrał ich z myślą o tym, aby stali się wiernym fundamentem Jego zbawczego dzieła. Liczba „dwanaście” w sposób wyraźny nawiązuje do dwunastu synów Jakuba (= dwunastu pokoleń Izraela).