Tablica Nr 7

7.NIEWOLA EGIPSKA

Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac 14 i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. 15 Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Pua, powiedział król egipski 16 te słowa: „Jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie chłopiec, to winnyście go zabić, a jeśli dziewczynka, to zostawcie ją przy życiu” (Wj 1,13-16).

Ja także usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie obciążyli robotami, i wspomniałem na moje przymierze. 6 Przeto powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary. 7 I wezmę sobie was za mój lud, i będę wam Bogiem (Wj 6,5-7).

Historia niewoli egipskiej ukazana jest w drugiej księdze Pisma Świętego, jaką jest Księga Wyjścia. Faraon egipski zaniepokojony był faktem, jak liczni potomkowie Jakuba rosną w potężny naród izraelski, obawiał się, że tak liczny naród mógłby połączyć się z wrogami i zaatakować jego kraj, kazał więc zmuszać ich do ciężkich prac przy wyrabianiu cegieł w delcie Nilu. Kiedy to nie poskutkowało, Izraelici nadal licznie się rozmnażali, wtedy faraon wydał rozkaz zabijania wszystkich nowo narodzonych męskich potomków żydowskich. Bóg widząc ucisk i zniewolenie Izraelitów, posłał do nich Mojżesza, aby wybawił ich z niewoli egipskiej.

Ciekawostka: Przyjmuje się, że okres niewoli egipskiej trwał około 400 lat. Warto jednak podkreślić, że wspomniany okres obejmuje nie tyle samo przebywanie Izraelitów w niewoli egipskiej, co czas ich przebywania na „cudzej ziemi”- najpierw w Kanaanie (obejmujące życie Abrahama ze swoją rodziną w Kanaanie bez prawa własności, aż po wspomniane wyżej wydarzenia w Egipcie).

Motto: Tadeusz Borowski, polski poeta, który doświadczył piekła Oświęcimia napisał: „Teraz dopiero poznałem cenę starożytności. Jak potworną zbrodnią są piramidy egipskie, świątynie i greckie posągi. Ile krwi musiało spłynąć na rzymskie drogi, wały graniczne i budowle miasta. Ta starożytność, która była olbrzymim obozem koncentracyjnym, gdzie niewolnikowi wypalano znak własności na czole i krzyżowano za ucieczkę. Ta starożytność, która była wielką zmową ludzi wolnych przeciw niewolnikom!”