Tablica Nr 56

56.LISTY DO KOLOSAN, EFEZJAN I FILEMONA

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, 24 że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu! 25 Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia; a u Niego nie ma względu na osoby (Kol 3,23-25).

Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami (Ef 4,25).

Oby twój udział w wierze okazał się twórczym w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, jaki jest do spełnienia wśród was dla Chrystusa (Flm 1,6).

Św. Paweł wielokrotnie podkreśla w swoim nauczaniu potrzebę czynienia dobra i służenia innym z miłości do Boga, z chęci wypełnienia Jego woli, a nie dla publicznego pokazu: „Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią, w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi, nie służąc tylko dla oka, by się ludziom podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszy pełnią wolę Bożą. Z ochotą służcie, jak byście służyli Panu, a nie ludziom, świadomi tego, że każdy, jeśli czyni co dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana, czy to niewolnik czy wolny”. Nauczanie św. Pawła w głównej mierze jest wołaniem o głębokie i prawdziwe przeżywanie naszej wiary i całego życia chrześcijańskiego. Winniśmy szukać czystej motywacji własnego postępowania, kierując się czystą, bezinteresowną miłością.