Tablica Nr 16

16.CUDOWNE PRZEJŚCIE PRZEZ MORZE CZERWONE

Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, 22 a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. 23 Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. 24 O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. 25 I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. 26 A Pan rzekł do Mojżesza: „Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców”. 27 Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku morza (Wj 14,21-27). 

Budowla składająca się z dwóch ścian po których spływa strumień wody, symbolizuje rozstąpienie się wód Morza Czerwonego, kiedy to faraon ruszył w pościg za Izraelitami i dopadł ich obozujących nad morzem. Izraelici przerażeni, zaczęli wątpić w sens całego wyjścia, jednak Pan postanowił dopomóc im swoim działaniem. Polecił Mojżeszowi wyciągnąć laskę nad morzem, wody się rozstąpiły, dzięki czemu mogli przejść suchą stopą, zaś całość wód zalała Egipcjan i ich rydwany. To wydarzenie umocniło jeszcze wiarę Izraelitów i stało się zasadniczym elementem wyznania wiary. Przejście przez Morze Czerwone w chrześcijańskim rozumieniu jest znakiem chrztu świętego i wyzwolenia z grzechu.