Tablica Nr 52

52.1-2 LIST DO TESALONICZAN

Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. 3 Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo” – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą (1 Tes 5,2-3).

Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. 12 Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa (2 Tes 1,11-12).

Metafora stanowiąca porównanie niespodziewanego nadejścia złodzieja do momentu ponownego przyjścia Pana na świat pojawia się nie tylko w teologii św. Pawła, lecz widoczna jest także w Liście św. Piotra: „Jak złodziej zaś przyjdzie Dzień Pański” (2P 3,10). Również św. Jan opisuje ten dzień w Apokalipsie: „Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie” (Ap 3,3). Temat ten był odpowiedzią na piętrzące się pytania uczniów Jezusa dotyczące momentu Paruzji- ponownego przyjścia Pana na ziemię. Ludzie czasów Jezusa sądzili, że będą naocznymi świadkami Jego powtórnego przyjścia na świat. Jednak rozwinięta przez Apostołów teologia pozwoliła im zrozumieć, iż trzeba zrealizować w życiu jeszcze pewien „plan”. To właśnie św. Paweł w sposób szczególny kładł nacisk na uniwersalistyczne myślenie, opierające się tym, aby ukazać wszystkim Dobrą Nowinę o Jezusie, aby wszyscy mogli dostąpić zbawienia. A sam Jezus podkreślił tę prawdę: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 7-8).