Tablica Nr 28

28.UFNOŚĆ BOGU- LILIE POLNE

Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? 26 Jeśli więc nawet drobnej rzeczy uczynić nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne? 27 Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. 28 Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary! 29 I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni! 30 O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. 31 Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane (Łk 12,25-31).

Troska o sprawy doczesne jest potrzebna i konieczna, jednak kiedy przejawia się ona różnymi obawami, nerwowością i niepewnością, staje się nieznośnym balastem w życiu, który niszczy nasze zdrowie i psychikę, pozbawia harmonii i wewnętrznego pokoju. Apostoł Paweł pisał w Liście do Filipian: O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” (Flp 4,6).

Obraz lilii polnych w Piśmie Świętym ukazuje nam prawdę o tym, aby pokładać ufność w Panu Bogu. Tak jak Boża Opatrzność czuwa nam liliami, mimo że często rosną w niesprzyjających warunkach, tak też Bóg roztacza nad nami swoją opiekę.

Ciekawostka: Lilie są dość powszechną roślinnością w Palestynie, rosnąc na polach są często deptane przez przechodniów, lecz mimo że rosną w niesprzyjających warunkach, dojrzewają i wydają kwiecie. Sam Jezus podkreślał, że nawet Salomon w całej swej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich.