Tablica Nr 20

20.CHRZEST JEZUSA I JAN CHRZCICIEL

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. 10 W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. 11 A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,9-11).

Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? 8 Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. 10 On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. 11 Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on (Mt 11,7-11).

Chrzest w Jordanie wyznacza początek publicznej działalności Jezusa. Jezus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela w Jordanie. Jan Chrzciciel zapowiada nadejście Jezusa; przygotowuje mu drogę. Niektórzy sądzili, że to właśnie Jan był oczekiwanym Mesjaszem, jednak on sam temu zaprzeczał, określał się jako ktoś mniej godny („niegodny schylić się i rozwiązać rzemyka u Jego sandałów”), cały czas wskazywał na Jezusa jako Mesjasza.

Pojawia się tu zasadnicze pytanie: dlaczego Jezus przyjął chrzest? Chrzest w swym zamiarze gładzi grzech pierworodny, a Jezus był wolny od grzechu. Na wstępie trzeba podkreślić, iż nie był to chrzest sakramentalny, ponieważ taki był ustanowiony dopiero po zmartwychwstaniu. Był to chrzest Jana Chrzciciela, polegał on na tym, że człowiek zanurzał się w wodzie, w niej zanurzał wszystkie swoje grzechy i przewinienia. Jezus przyjmując chrzest, utożsamia się z nami, bierze na siebie wszystkie nasze grzechy jako Ten, który przyszedł na świat zbawić grzeszników. Widoczne jest tutaj przeciwstawienie dwóch rodzajów chrztu: Jan chrzci wodą, natomiast Jezus będzie chrzcił „Duchem Świętym” (chrzest Jezusa ma moc zbawczą).

Ciekawostka: rzeka Jordan jest główną rzeką na Ziemi Świętej. W linii prostej ma 250 kilometrów długości. Ma ciekawy południkowy układ wód. Ma swoje źródła na północy w bagnach Hule i uchodzi do Morza Martwego na południu. Jest głównym zbiornikiem wody pitnej i miejscem gdzie łowi się ryby, szczególnie w jeziorze Genezaret, przez które przepływa. Wody Jordanu znane są także ze swoich leczniczych właściwości. Co roku liczne tłumy pielgrzymów przybywają tu nie tylko przyjąć sakrament chrztu, ale także przybywają z prośbą o uzdrowienie.

Motto: Chrześcijanin rodzi się jako nowy człowiek
W tym właśnie Sakramencie.
Chrzest ma bowiem moc
Dawania nowego życia,
życia Bożego  /
Jan Paweł II/